Sinu ostukorvis ei ole tooteid

Proovi

Studio Moderna OÜ kauglepingute sõlmimise tingimused:

1.Käesolevad Studio Moderna OÜ ostutingimused kaugostu- ja müügilepingute sõlmimiseks (edaspidi Tingimused) ja nende lisad (Privaatsuspoliitika, Toodete Tagastustingimused), mis moodustavad Tingimuste lahutamatu osa, kehtestavad Studio Moderna OÜ toodete tellimise, ostmise ja tagastamise tingimused ja korra ning tagavad Ostjale Eesti Vabariigi õigusaktide kohaselt nõutava teabe.
2. Selle toote müüja on Studio Moderna OÜ, eraõiguslik juriidiline isik, mille õiguslik vorm on osaühing, juriidilise isiku kood: 10924857, registreeritud aadress: Teaduspargi 8, 12618,Tallinn, andmeid kogutakse ja säilitatakse juriidiliste isikute registris, tasuta telefon 6 580 066 edaspidi "Müüja").

3. Toodete tellimine

3.1. Kui ostja koostab veebis ostukorvi, märgib "Nõustun tingimustega" ja klõpsab nupule "Edasi" (nupu allosas asub "Nõustun tingimustega"), kinnitab ta, et on tutvunud käesolevate Tingimustega, Privaatsuspoliitikaga ja Tagastustingimustega ning nõustub ja kohustub neid järgima. Vajutades tellimuse lahtris nupule "Telli", kinnitab Ostja, et ta ostab tooted ja nõustub toodete koguhinnaga, mis sisaldab kõiki makse ja hinnas sisalduvaid lisatasusid, nagu komisjonitasu makse sooritamisel, tarnet ja muid tasusid, kui neid on, ja/või muid kulusid, nagu transpordi-, tarne- ja postiteenusega seotud kulud, st Müüja ja Ostja vahel on sõlmitud ja jõustunud kaugostu-müügileping (edaspidi "Leping").

 

 

Kui Ostja ei nõustu käesolevate Tingimuste (või selle mis tahes osaga), PrivaatsuspoliitikaTagastustingimuste, koguhinna, lisatasude ja/või lisakuludega, siis ei tohi Ostja tellida, osta tooteid ega sõlmida Müüjaga kauglepingut.


3.2. Toodete ostmisel telefoni teel loetakse Leping sõlmituks ja see jõustub hetkest, kui:

3.2.1. Ostja kinnitab telefoni teel, et ta ostab tooted ja nõustub tasuma toodete hinna, tarnetasud ja võimalikud lisatasud ja/või -kulud, ning seejärel allkirjastab Müüja pakkumise või saadab Müüjale oma kirjaliku nõusoleku (see punkt kehtib, kui Müüja helistab Ostjale telefoni teel, et sõlmida kaugleping)
 või
 3.2.2. Ostja kinnitab telefoni teel, et ta ostab tooted ja nõustub tasuma toodete hinna, tarnetasud ja võimalikud lisatasud ja/või -kulud (seda klauslit kohaldatakse juhul, kui Ostja helistab Müüjale telefoni teel, et sõlmida kaugleping).

3.3. Tellimuse käigus esitatud andmed salvestatakse Müüja andmebaasis

3.4. Müüja esitab koos tellitud tootega Ostjale püsival andmekandjal käibemaksuarve, kinnituse sõlmitud lepingu kohta (mis sisaldab ka teavet kauglepingust taganemise õiguse ja selle tagajärgede kohta), tagastusdokumendid ja muud asjakohased dokumendid. Kinnituse sõlmitud lepingu kohta ja toote tagastamisdokumendi võib saata ka e-posti teel.

3.5. Kliendid, kes ostavad tooteid või teenuseid alla 10 (kümne) euro eest, peavad tasuma täiendava 3 (kolme) euro suuruse haldustasu. See tasu katab müüja kulud, mis ei ole kaetud tellimuse väikese väärtuse tõttu. See summa sisaldab toodete ja toodete pikendatud garantiide maksumust, kuid ei sisalda tarnekulusid ega sularahateenuse tasu.

4. Ostja õigused ja kohustused

4.1. Ostja peab tellimuse vormistamisel esitama Müüjale korrektsed isikut tõendavad andmed.
4.2 Käesolevate Tingimustega nõustudes kinnitab Ostja, et ta on:
 4.2.1. Teovõimeline täisealine isik, st vähemalt 18 (kaheksateistkümne) aastane füüsiline isik
 või
 4.2.2. Vähemalt 16 (kuueteistkümne) aastane alaealine teovõimeline isik, kellel on vanemate või eestkostja nõusolek
 või
 4.2.3. Juriidiline isik, keda nõuetekohaselt esindab juriidilise isiku volitatud esindaja, kellel on õigus juriidilise isiku nimel tehinguid sõlmida.
4.3. Nõustudes käesolevate Tingimustega, kinnitab Ostja ka seda, et kauglepingu sõlmimisega ei riku ta kolmandate isikute õigusi ja õigustatud huve. Müüja ei võta juriidilist vastutust, kui see Ostja kinnitus ei vasta täielikult või osaliselt tegelikkusele või on mis tahes viisil eksitav.
4.4. Isik, kes ei vasta Tingimuste punktis 4.2 ja punktis 4.3 sätestatud kriteeriumidele, ei tohi esitada tellimust, osta toodet ega sõlmida Müüjaga lepingut, vastasel juhul kannab ta täielikku vastutust negatiivsete ja juriidiliste tagajärgede eest.
4.5. Toodete tagastamist tootetesti garantii alusel ei loeta Lepingust taganemise õiguse kasutamiseks (Tingimused p 13.2).
4.6. Kui Müüja ei ole muudes materjalides ja/või dokumentides (sealhulgas, kuid mitte ainult, reklaamis, kuulutustes, lepingu sõlmimise pakkumistes, juhistes, garantiides jne) teisiti sätestanud, ei ole Ostjal õigust kasutada käesolevate Tingimuste punktis 13.2 sätestatud õigust Lepingust taganeda ja tagastada tooteid, mis on tellitud ja/või valmistatud või valmistatavad vastavalt Ostja individuaalsele tellimusele, Ostja erijuhistele või on ilmselgelt kohandatud Ostja individuaalsetele vajadustele ja mis ei ole eelnevalt valmistatud, ning muudel Eesti Vabariigi seadustes sätestatud juhtudel.
4.7. Toote nimetus ja põhiomadused on täpsustatud toote kasutusjuhendis ja/või Müüja e-poes, kust toode ostetakse.

5. Müüja õigused ja kohustused

5.1. Müüja tarnib tellitud tooted Ostjale.
5.2. Müüja tagab talle usaldatud Ostja andmete konfidentsiaalsuse ja ei anna neid ilma Ostja nõusolekuta edasi kolmandatele isikutele, välja arvatud Eesti Vabariigi õigusaktides ja käesolevates Tingimustes sätestatud juhtudel.
5.3. Kui toode ei vasta Tagastustingimuste nõuetele, ei võeta toodet Ostjalt vastu ja see tagastatakse Ostjale. Seoses toote Ostjale tarnimise viisiga võtab kvaliteediosakonna spetsialist Ostjaga ühendust 9 tööpäeva jooksul. Kauba saatmiskulud, mis on tagastatud vastuolus Tagastustingimustega, kannab Ostja.

6. Maksmine

6.1. Ostja saab e-poes valida järgmised turvalised makseviisid:
6.1.1. Ettemakse valitud internetipanga kaudu.
6.1.2. Sularahas maksmise tellimuse kättesaamisel kullerilt.

6.1.3. Maksmise pangakaardiga paki kättesaamisel iseteenindusterminalidest.
6.2. Telefoni teel ostmisel tasutakse toote eest sularahas, kui tellimus saadakse kätte kullerilt või kaardiga, kui tellimus saadakse kätte iseteenindusterminalidest. Käibemaksuarve ja muud dokumendid esitatakse Ostjale vastavalt käesolevate Tingimuste punktile 3.4.

7. Tarne

7.1. Müüja tarnib tellitud tooted Ostja poolt määratud aadressile järgmistel juhtudel: (a) Kui Ostja ostis tooted telefoni teel. (b) Kui Ostja ostis tooted interneti teel ja valis käesolevate Tingimuste punktis 6.1.2 sätestatud makseviisi.
7.2. Ostja võib valida tarnimise Ostja poolt määratud aadressile, tarnimise Ostja poolt määratud postkontorisse või kättesaamise valitud kauplusest, kui Ostja on ostnud toote internetis ja tasunud eelnevalt kogu toote hinna.

7.3. Ostja saab valida tarnimise iseteenindusterminali ja maksta iseteenindusterminalis pangakaardiga.
7.4. Toodete tarnehind sõltub toodete kaalust või mõõtmetest ja see lisatakse toodete koguhinnale.
7.5 Kui Ostja valib toodete ostmise interneti teel ja käesolevate Tingimuste punktis 6.1.1 sätestatud makseviisi ning valib toodete kohaletoimetamise Ostja poolt määratud aadressile või iseteenindusterminali, tarnib Müüja tooted alles pärast Ostja poolt punktis 6.1.1 valitud makse laekumist.
7.6 Kui Ostja valib toodete ostmise telefoni teel, interneti teel ja käesolevate Tingimuste punktis 6.1.2 või punktis 6.1.3 sätestatud makseviisi, toimetab tooted kohale kuller. Kuller toimetab tooted valitud iseteenindusterminali, või kui klient valib tarne kindlaksmääratud aadressile, võtab Ostjaga telefoni või e-posti teel ühendust täpse tarneaja osas. Ostja vastutab selle eest, et ta viibib kohaletoimetamise hetkel tarnekohas ja võtab endale kogu sellega seotud riski toodete hilinemise või mittetähtaegse kohaletoimetamise eest.

7.7. Kui Ostja valib tellimuse kättesaamise kauplusest, saadetakse ettevalmistatud tellimus kauplusesse laost. Poes olevad tooted ei ole Ostjale reserveeritud.

8. Tarnetingimused

8.1. Kui võimalik, toimetatakse tooted tavaliselt Ostjale (kui Müüja veebilehel ei ole märgitud teisiti või kui Ostjaga ei ole kokku lepitud teisiti):

  • Kui Ostja on valinud toodete tarne kullerteenuse kaudu - 2 kuni 5 (kahe kuni viie) tööpäeva jooksul. Ostjat teavitatakse toodete kohaletoimetamisest lühisõnumi (SMS), telefonikõne või ostja poolt määratud e-kirja teel.
  • Kui Ostja on valinud kauba tarneviisiks kauba kättesaamise kauplusest - 2 kuni 5 (kahe kuni viie) tööpäeva jooksul. Ostjat teavitatakse toodete tarnimisest kauplusesse lühisõnumiga (SMS). Kui Ostja ei võta tooteid vastu 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul alates lühisõnumi (SMS) kättesaamise kuupäevast, teavitatakse Ostjat teise lühisõnumi (SMS) või telefonikõnega toodete valmisolekust.

8.2. Kui Ostja valib käesolevate Tingimuste punktis 6.1.1 sätestatud makseviisi ja ei tule toodetele järgi 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul arvates hetkest, mil Ostjat lühisõnumi (SMS), telefonikõne või e-kirjaga esmakordselt teavitati, et tal on võimalik tooted kätte saada enda poolt valitud viisil (sätestatud käesolevates Tingimustes), siis toodet Ostjale üle ei anta ja see tagastatakse Müüjale, ning Ostja hüvitab Müüjale kõik otsesed kahjud, mis on seotud toote kohaletoimetamise, ladustamise ja tagastamisega. Ostjal on õigus taotleda Müüjalt kirjalikult toote eest tasutud raha tagastamist hiljemalt 60 (kuuekümne) kalendripäeva jooksul arvates hetkest, mil Ostjat käesolevates Tingimustes sätestatud viisil esmakordselt teavitati. et ta võib tootele järele tulla ühel Ostja poolt valitud ja käesolevates Tingimustes sätestatud viisidest. Tagastamistaotlus peab sisaldama nende toodete Tagastustingimustes täpsustatud teavet. Pooled lepivad selgesõnaliselt kokku, et kui Ostja ei esita Müüjale tagasimakse taotlust käesolevates Tingimustes sätestatud tähtaja jooksul ja korras, on Müüjal õigus jätta raha Ostjale tagastamata ja määrata see Ostja kohustuste mittenõuetekohase täitmise eest makstavaks trahviks (trahvi summa on võrdne Ostja poolt makstud rahasummaga). Kui Ostja on taotlenud tagasimakset, on Müüjal õigus arvata tagasimaksest maha toodete kättetoimetamise ja tagastamisega seotud kulud, tagasimaksega seotud Müüja poolsed pangakulud.
8.3. Kui Ostja valib käesolevate Tingimuste punktis 6.1.3 sätestatud makseviisi ja ei võta toodet vastu 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates hetkest, mil Ostjat teavitati tarneajast Ostja poolt määratud aadressile, ei toimetata toodet Ostjale ja see tagastatakse Müüjale. Müüja kirjalikul nõudmisel hüvitab Ostja kõik Müüja otsesed kahjud, mis on seotud toote tarnimise, ladustamise ja Müüjale tagastamisega.

9. Toodete garantii, tagastamine ja ümbervahetamine

9.1. Toote seaduslik garantii on 24 kuud.
9.2. Tingimustega, mis määratlevad toote garantii ja prooviperioodi kohaldamist, toodete tagastamist ja toodete asendamist, saate tutvuda eraldi dokumendis, klõpsates lingil: Tagastustingimused
9.3. Kui Ostja tagastab tooted raha tagasi garantii, toote proovigarantii või toote prooviperioodi ajal, kannab toodete tagastamise kulud Ostja, kui Müüja ei ole määranud teisiti.

10. Ostmine finantsteenuste kaudu

10.1 Tellides tooteid rohkem kui 45 € eest, on Ostjal võimalik neid osta järelmaksuga (kasutades finantsasutuste poolt osutatavaid finantsteenuseid, kellega Müüja on sõlminud vastava lepingu). Kui Ostja on 18-70-aastane, on ta teovõimeline füüsiline isik, kes vastab finantsteenuseid osutavate finantsasutuste nõuetele.

11. Privaatsuspoliitika. Konfidentsiaalsus.

11.1 Ostja isikuandmeid ei kasutata ebaseaduslikel eesmärkidel.
11.2 Privaatsuspoliitika üksikasjalikud sätted leiate eraldi dokumendist, klõpsates lingil: Privaatsuspoliitika.
11.3 Ostja võib meie e-poes tellimuse sooritada ilma registreerimata või meie e-poes registreeritud konto kaudu.
11.4. Konto esmase registreerimise ajal meie e-poes peab Ostja esitama oma e-posti aadressi ja looma turvalise salasõna. Ostjab peab meie e-poes esitama täpsed isikuandmed, et Müüja saaks nõuetekohaselt täita Lepingust tulenevaid kohustusi. Ostja vastutab täielikult enda esitatud isikuandmete õigsuse eest. Pärast konto loomist antakse Ostjale identifitseerimiskood.
11.5. Ostjal on igal ajal õigus oma konto isikuandmeid muuta ja lisada või konto tühistada.
11.6. Ostja ei avalda oma salasõna kellelegi ja kaitseb seda. Vastasel juhul lasub kogu sellega seotud vastutus Ostjal.

12. Kaebuste läbivaatamise kord

12.1. Kõik kaebused tuleb esitada Studio Moderna OÜ kvaliteediosakonnale e-posti aadressil ccd.ee@studio-moderna.com või tasuta telefonil 6 580 066 või kirjalikult aadressil Studio Moderna OÜ, Teaduspargi 8, 12618, Tallinn.
12.2 Müüjal on õigus kaebusi uurida 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates nende kättesaamise päevast, kui Eesti Vabariigi õigusaktides ei ole sätestatud teisiti. Keerulistel juhtudel võib seda tähtaega pikendada veel 15 (viieteistkümne) päeva võrra. Vastused kaebustele edastatakse Ostjale e-posti või telefoni teel või Ostja määratud aadressil.

13. Lepingust taganemise tingimused ja kord

13.1. Ostjal on õigus Müüjaga sõlmitud Lepingust taganeda põhjust avaldamata ja muid kui Eesti võlaõigusseaduse § 49³ ja § 56² sätestatud kulusid kandmata. Taganemisperiood lõpeb 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kuupäevast, mil Ostja või Ostja määratud isik, kes ei ole vedaja, sai kätte toote või viimase toote (kui on sõlmitud leping, mille alusel tarbija tellib rohkem kui ühe toote, mis tarnitakse eraldi) või viimase partii või selle osa (kui on sõlmitud leping, mille alusel tooted tarnitakse eri partiidena või osadena).  Lepingust taganemise õiguse kasutamiseks teavitab Ostja Müüjat oma otsusest Lepingust taganeda, esitades üheselt mõistetava avalduse (kirjalikult Lepingus märgitud aadressil või e-posti aadressil ccd.ee@studio-moderna.com või telefonil 6 580 066).Ostja võib kasutada Eesti Vabariigi õigusaktidega kehtestatud taganemisvormi, kuid see ei ole kohustuslik. Taganemise tingimustest kinnipidamiseks piisab, kui Ostja saadab enne taganemistähtaja lõppu teate, et ta kasutab oma õigust Lepingust taganeda.
13.2 Kui Ostja taganeb Lepingust, tagastab Müüja Ostjalt saadud raha, sealhulgas tarnekulud, viivitamata ja igal juhul hiljemalt 14 päeva jooksul alates kuupäevast, mil Ostja teatas oma otsusest Lepingust taganeda. Müüja teeb tagasimakse kasutades sama makseviisi, mida Ostja kasutas algse tehingu sooritamisel, välja arvatud juhul, kui raha makstakse kullerile kauba kättetoimetamisel. Sellisel puhul tagastatakse raha pangakontole või posti teel; igal juhul ei pea Ostja sellise tagasimakse eest tasuma mingeid tasusid.
13.3. Ostja, kes on Müüjaga sõlmitud Lepingust taganenud, kannab toodete tagastamise kulud.
13.4. Ostja vastutab toote väärtuse vähenemise eest, mis tuleneb toimingutest, mis ei ole vajalikud toote olemuse, omaduste ja toimimise kindlakstegemiseks. Toote tagastamise kohustus jääb Ostjale.
14. Avalduse/kaebuse meie e-poest ostetud toote või teenuse kohta saate esitada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (Endla 10A, 10122 Tallinn, e-post info@ttja.ee, telefon 6 672 000, veebileht www.ttja.ee, või täitke taotlusvorm EGS platvormil  http://ec.europa.eu/odr/.
15. Kui soovite, et käibemaksuarve saadetaks mujale kui tarneaadressile, võtke meiega ühendust telefonil 6 580 066

Viimati uuendatud: 29.11.2021